pracownia Feng Shui

Pytania i odpowiedzi


Żywioły osobiste ludzi

W jaki sposób określić kto jest jakim żywiołem?

Szanowna Pani,

Jak zapewne się Pani domyśla, każdy człowiek nosi w sobie cechy wielu żywiołów i jego charakter, losy i dopasowanie do otoczenia jest kombinacją tych żywiołów. Oto podstawowe elementy, które składają się na cechy każdego z nas:

Żywioł roku urodzenia
Według zasad astrologii chińskiej każdy rok upływa pod działaniem jednego z pięciu żywiołów (Woda, Drzewo, Ogień, Ziemia, Metal). Żywioły zmieniają się co dwa lata w cyklu ożywczym (czyli kolejność taka jak w nawiasie). Obecnie (rok 2004) mamy pierwszy z dwóch lat upływających pod wpływem Drzewa.
Żywioł roku urodzenia wpływa przede wszystkim na charakter każdego z nas. Dobór żywiołów roku urodzenia partnerów może decydować o szczęściu w małżeństwie. Na podstawie żywiołu roku urodzenia można też przewidywać co przyniosą nam kolejne lata naszego życia.

Liczba Kua
Liczba Kua jest wyznaczana z roku urodzenia. Liczba ta zależy od płci człowieka i sposób jej wyznaczania jest dość skomplikowany aby uniknąć pomyłek proponuję skorzystać z tabel drukowanych w wielu książkach o Feng-Shui. Każda liczba Kua nosi w sobie szereg cech, w tym jeden z pięciu żywiołów i tak:

 • 1 to Woda,
 • 2, 5 i 8 to Ziemia,
 • 3 i 4 to Drzewo,
 • 6 i 7 to Metal a
 • 9 to Ogień.

Liczba Kua jest używana przez ekspertów Feng-Shui w celu doboru otoczenia najkorzystniejszego dla każdego z domowników. Na podstawie tej liczby można określić dobre i złe kierunki wejścia, dobre i złe rejony domu, dobrać kolorystykę i sposób udekorowania wnętrz itp. Jest to za każdym razem dobór indywidualny, dostosowany do cech określonej osoby.

Żywioły zwierząt zodiaku chińskiego.
Według astrologii chińskiej, oprócz żywiołu każdy rok ma cechy jednego z 12 zwierząt (Szczur, Wół, Tygrys, Zając, Smok, Wąż, Koń, Koza, Małpa, Kogut, Pies, Świnia). Zwierzęta te mają bardzo wiele różnych cech decydujących o charakterze osoby urodzonej w danym roku. Jedną z tych cech jest także żywioł i tak:

 • Szczur i Świnia to Woda,
 • Wół, Smok, Koza i Pies to Ziemia,
 • Tygrys i Zając to Drzewo,
 • Małpa i Kogut to Metal a
 • Wąż i Koń to Ogień.

Cechy poszczególnych zwierząt rozpatruje się raczej razem jako zespół nie wyodrębniając cech żywiołu osobistego.

Żywioł związany z godziną urodzenia.
Chińczycy uważają, że godzina urodzenia wpływa na charakter człowieka podobnie jak żywioł roku urodzenia lecz w nieco mniejszym stopniu.

 • Godzinom od 21.00 do 01.00 odpowiada żywioł Wody,
 • godzinom od 01.00 do 03.00, od 7.00 do 9.00, od 13.00 do 15.00 oraz od 19.00 do 21.00 odpowiada żywioł Ziemi
 • godzinom od 03.00 do 07.00 odpowiada żywioł Drzewa,
 • godzinom od 9.00 do 13.00 odpowiada żywioł Ognia a
 • godzinom od 15.00 do 19.00 odpowiada żywioł Metalu.

Żywioł wynikający z godziny urodzenia oddziałuje podobnie jak żywioł roku urodzenia czyli bardziej wpływa na charakter i osobowość człowieka a mniej na jego interakcje z otoczeniem.

Żywioły przypisuje się też poszczególnym miesiącom i dniom ale nie chciałbym wprowadzać zbyt wielu komplikacji do swojej odpowiedzi.

Każdy człowiek nosi w sobie złożenie wszystkich powyższych elementów a cała trudność polega na ich odpowiednim wyważeniu i zharmonizowaniu.

Pozdrawiam,
Marcin Salski