pracownia Feng Shui

Pytania i odpowiedzi


Ustawienie łóżka III

Niedługo będę przeprowadzała remont pokoju, w którym śpię. Jakie jest najlepsze miejsce na łóżko?

Droga Pani,

Wszystkie elementy urządzenia domu ustala się biorąc pod uwagę wiele aspektów takich jak: cechy otoczenia domu, cechy całego mieszkania, Pani cechy astrologiczne, cechy astrologiczne współmieszkańców, Pani wiek i etap życia, na którym się Pani znajduje, Pani problemy, cele itp. Oprócz tego jednak istnieje kilka fundamentalnych zasad, co do ustawienia łóżka. Oto one:

  • Łóżko powinno być ustawione w taki sposób, aby osoba leżąca mogła bez wstawania zobaczyć drzwi wejściowe do sypialni.
  • Wezgłowie łóżka powinno być dostawione do ściany. Najlepiej, jeśli jest to ściana, w której nie ma drzwi ani okien.
  • Dojście do łóżka powinno być z obu stron.
  • Umeblowanie pokoju powinno być tak zaplanowane, aby osoba leżąca miała: za głową ścianę, po obu stronach (ale nie bezpośrednio przy łóżku) szafy (ta z lewej może być większa) na przedłużeniu nóg jak najwięcej wolnej przestrzeni lub jakiś niski mebel (np. stolik).
  • Bezpośrednio nad łóżkiem nie powinny wisieć żadne półki ani szafki. Dopuszczalne są jedynie obrazy i małe, lekkie lampki, (ale lepsze są lampki stojące przy łóżku lub na stoliku obok łóżka).
  • Nad łóżkiem nie powinny się znajdować belki stropowe ani skosy.

Zdecydowanie odradzam stawianie łóżka bezpośrednio pod oknem oraz w "przeciągu" pomiędzy drzwiami a oknem. Dobrze jest, aby łóżko stało w jednym z naszych dobrych kierunków kompasu Ba-Zi. Najlepsze do tego celu są kierunki Długowieczności (Nien Yen) i Szczęścia (Tien Yi).

Zwykle nie udaje się spełnić wszystkich tych warunków, wtedy szuka się kompromisu i sposobów kompensacji wykrytych braków i problemów.

Pozdrawiam, życzę powodzenia.
Marcin Salski