pracownia Feng Shui

Pytania i odpowiedzi


Nakładanie siatki Ba-Gua gdy północ jest w narożniku

Moje mieszkanie jest prostokątem ustawionym w taki sposób, że wszystkie główne kierunki geograficzne znajdują się w narożnikach. Jak w takim przypadku nałożyć siatkę Ba-Gua? A może powinnam nałożyć siatkę ustawiając ją względem drzwi wejściowych?

Szanowna Pani,

Proszę podzielić plan mieszkania na 9 równych prostokątów poprzez narysowanie trzech linii pionowych i trzech linii poziomych dzielących boki mieszkania na równe części. Następnie proszę wpisać w poszczególne prostokąty nazwy kierunków geograficznych (północ, północny wschód, wschód itd.) Dalej proszę w każdym prostokącie wpisać nazwę strefy Ba-Gua odpowiadającej danemu kierunkowi geograficznemu (północ to kariera, północny wschód do wiedza itd.) Po takiej operacji powinna Pani otrzymać układ Ba-Gua, w którym Kariera, Rodzina, Sława oraz Dzieci i Plany znajdują się w narożnikach mieszkania - i to wszystko.

Jeśli chodzi o nakładanie siatki Ba-Gua według drzwi wejściowych (Szkoła Trzech Bram) to zasada jest ta sama z tym, że Kariera znajduje się w środku ściany w której znajdują się drzwi wejściowe, a dalej idąc zgodnie z ruchem wskazówek zegara ma Pani Wiedzę, Rodzinę, Bogactwo itd.. Stosowanie tej szkoły sprawdza się w mniejszych pomieszczeniach ale raczej ostrożnie podchodziłbym do analizowania tą metodą całego mieszkania lub domu.

Serdecznie pozdrawiam,
Marcin Salski