pracownia Feng Shui

Pytania i odpowiedzi


Kłótnie

Dlaczego wszyscy ludzie, którzy mnie otaczają i sąsiadują z moją posesją kłócą się i potem długo żyją w niezgodzie? Mieszkam w tej okolicy 3 lata, ale te okropne rzeczy działy się już zanim się tu sprowadziłam.

Szanowna Pani,

Oczywiście nie wiem dla czego Pani sąsiedzi mają skłonność do kłótni. Może to mieć związek cechami miejsca, w którym Pani mieszka ale wcale tak być nie musi. Feng-Shui zna kilka przyczyn powstawania kłótni. Są to na przykład.

  • długie proste korytarze wewnątrz budynku,
  • drzwi wejściowe do domów i mieszkań zlokalizowane dokładnie na przeciw siebie,
  • bliskość autostrad, dróg szybkiego ruchu, linii kolejowych i lotnisk,
  • bliskość mostów i wiaduktów
  • droga lub tory kolejowe celujące w kierunku analizowanego budynku lub rejonu i skręcające bezpośrednio przed nim,
  • ronda,
  • duża dysproporcja pomiędzy wielkością obiektów po lewo i po prawo od analizowanego budynku (jeśli obiekt po prawej stronie jest dużo większy od obiektu po lewej to często prowadzi to do wypadków, sporów, kłótni i przestępstw)
  • bliskość supermarketów, szpitali, cmentarzy, rzeźni. obiektów policyjnych i wojskowych.
  • cechy astrologiczne budynku (możliwe do określenia przy pomocy analizy metodą Wędrującej Gwiazdy)
  • inne...

Na każde z wymienionych potencjalnych źródeł kłopotów stosuje się odpowiednio dobrane remedia, które są w stanie przynajmniej częściowo złagodzić negatywny wpływ.
 
Z poważaniem,
Marcin Salski