pracownia Feng Shui

Pytania i odpowiedzi


Czy można uratować związek

Czuję, że moja dziewczyna (nie jesteśmy małżeństwem) przy mnie się męczy. Mieszkamy osobno, a ja mogę zastosować siatkę Bagua tylko na mój pokój i tutaj mogę dodawać różne elementy. Daty: ja 14.01.1980, kobieta
25.11.1983. Nie chcę jej stracić. Pomocy

 

Witam Pana,

Oczywiście, postaram się Panu pomóc, ale proszę wziąć pod uwagę, że nie można nikogo do niczego zmuszać i tak naprawdę Feng Shui pomaga nam zrozumieć, przetrwać, wspomóc a przede wszystkim ułatwić życiowe zmagania, ale nie zawsze potrafimy dostrzec już na samym początku to, co jest dla nas korzystne.

Sztuka Feng Shui harmonizuje przestrzeń a to oznacza, że nie działa wbrew nam. Wprowadzając harmonię w nasze otoczenie ułatwiamy energii odpowiedni przepływ a to z kolei ma odzwierciedlanie w życiu codziennym. Rozumie Pan to, co chcę powiedzieć? Nie można wyeliminować tego, co nieuniknione, można natomiast lepiej zrozumieć, zaakceptować i odnaleźć się w nowej sytuacji.

Aktualnie znajduje się Pan w szóstym okresie dziewięcioletniego cyklu. Oznacza to, że odczuwa Pan naturalną potrzebę bycia blisko rodziny, osób, które Pan kocha, niesienia pomocy w jakiejkolwiek postaci, być może nawet poczuł Pan nawet chęć założenia rodziny – tak działa energia tego okresu, która będzie Panu towarzyszyć w tym roku.

Pana dziewczyna natomiast znajduje się w dziewiątym okresie i fakt, że dała Panu odczuć dyskomfort, jaki odczuwa może być z tym związany. Dziewiąty rok osobisty skłania do refleksji, podsumowań i analizy dotychczasowych działań. Być może nie ma odwagi powiedzieć, co jest przyczyną tego stanu rzeczy i nie chce Pana zranić, ale nie powinien Pan rezygnować z rozmowy o uczuciach i Państwa wzajemnych oczekiwaniach.

Tymczasem, proszę w południowo zachodniej części pokoju umieścić symbol przedstawiający związek dwóch rzeczy. Mogą to być dwa takie same albo uzupełniające się obrazki, albo rzeźba przedstawiająca parę, lub coś innego, co będzie się Panu kojarzyło z „parą”. Może Pan również dodać swoim otoczeniu elementu Wody, która wprowadza energię ułatwiającą komunikację.

Życzę pomyślności

Pozdrawiam
Magdalena Łomozik