pracownia Feng Shui

Pytania i odpowiedzi


Budowa w pobliżu domu

Naprzeciwko południowej ściany bloku, w którym mieszkam budowany jest potężny, 7-krotnie większy budynek. Od czasu rozpoczęcia budowy niektórych mieszkan~ców naszego bloku dotykają różne nieszczęścia. Czy można temu jakoś zaradzić?


Szanowna Pani,

Rzeczywiście budowa dużego obiektu w pobliżu istniejącego od wielu lat bloku może negatywnie wpływać na ten blok. O tym jaki będzie to wpływ decyduje całość otoczenia:

  • W jakiej konfiguracji nowobudowany obiekt znajduje się w stosunku do bloku czy stanowi on dla niego Białego Tygrysa, Zielonego Smoka, Czarnego Żółwia czy też blokuje Czerwonego Feniksa.
  • Czy i w jakim stopniu jest zrównoważony przez pozostałe obiekty znajdujące się w okolicy.
  • Cechy jakiego żywiołu dominują w nowobudowanym obiekcie (Woda? Drzewo? Ogień? Ziemia? Metal?)
  • Z Pani opisu wynika, że nowobudowany obiekt znajduje się na południe od bloku. To sugeruje, ze będzie on ograniczać dopływ energii Ognia do tego bloku.
  • Czy budowa jeszcze trwa czy już się zakończyła? Trwająca budowa jest źródłem zatrutych strzał sama w sobie i część problemów może zniknąć po jej zakończeniu.

Zależnie od odpowiedzi na powyższe pytania dobiera się środki zaradcze. Jeśli, na przykład, podstawowym problemem jest ograniczenie dopływu energii Ognia (południa) do wejścia do domu należy uzupełnić tę energię poprzez odpowiedni wystrój wnętrz (kolor czerwony, słoneczne pejzaże, dużo światła, zaskakujące ozdoby, ruch). Jeśli problemem jest przerost jednego z mitycznych zwierząt, należy kompensować je przez odpowiednie wzmacnianie innych lub osłabiać poprzez zasłanianie i odwracanie uwagi. W każdej sytuacji postępuje się nieco inaczej i precyzyjna odpowiedź na Pani pytanie wymagałaby pełnej ekspertyzy.

Serdecznie pozdrawiam,
Marcin Salski