pracownia Feng Shui

Pytania i odpowiedzi


Brak Wiedzy

W mieszkaniu mojego syna brakuje Rejonu Wiedzy. Ma on dwoje( 2 i 5 lat) dzieci. Obawiam się, że będą kłopoty z nauką. Proszę o radę.

Witam Panią

Rejon WIEDZY odpowiedzialny jest przede wszystkim za duchowe aspekty naszego życia, nasze poczucie sensu praktyk religijnych, związków z Bogiem, mądrości płynącej z naszego wnętrza, na którą nie mają wpływu ukończone szkoły i wykształcenie. Dlatego też rejonu wiedzy może być raczej przyczyną nadmiernego sceptycyzmu chociaż może także prowadzić do problemów w nauce.

Natomiast strefa, która niewątpliwie będzie stymulowała rozwój dzieci ( i nie tylko)  to strefa TWÓRCZOŚCI (DZIECI I PLANÓW). Jej prawidłowe zagospodarowanie sprawia napływanie świetnych pomysłów i rozwiązań, to strefa pracy wyobraźni i fantazji, które są tak potrzebne do realizacji celów i marzeń bez, których życie pozbawione byłoby kolorów.

Aby dzieci prawidłowo się rozwijały zarówno pod względem twórczym jak i emocjonalnym należy także zwrócić uwagę na rejon RODZINY, który odpowiednio zagospodarowany powinien dawać wsparcie i solidne podstawy dzięki którym dzieci mogą osiągać w życiu wiele sukcesów.

Proszę pamiętać, że feng shui to sztuka harmonizowania przestrzeni i o wszystkie strefy  należy dbać w jednakowym stopniu.

Jeśli jednak zależy Pani konkretnie na uzupełnieniu brakującej strefy w domu proszę użyć jednego z poniższych sposobów:

  • Lustro powieszone na ścianie oddzielającej mieszkanie od brakującej strefy będzie udawało okno lub przejście do brakującej przestrzeni. W ten sposób w naszym umyśle powstaje wrażenie, że tam też jest nasze mieszkanie.
  • Jeśli odjęta strefa domu znajduje się w ogrodzie można zaznaczyć ją krawężnikiem, innym rodzajem nawierzchni, tarasem czy ogrodzeniem i umieścić w niej lampę, kolorowe kwiaty czy inne zwracające uwagę ozdoby. W ten sposób w ogrodzie powstaje symboliczne przedłużenie obrysu domu uzupełniające brakującą przestrzeń.
  • Jeśli odjęta przestrzeń jest zajmowana przez klatkę schodową albo inne pomieszczenie wspólne dla mieszkańców domu można umieścić w tym rejonie jakąś swoją ozdobę. Nikt z sąsiadów nie powinien być zły o obraz wiszący na klatce schodowej. Ten obraz będzie należał do tego kto go kupił i w ten sposób będzie „zawłaszczał” brakującą przestrzeń.
  • Można też wzmacniać brakującą strefę poprzez intensywne ozdabianie rejonu mieszkania graniczącego z tą strefą. W przypadku WIEDZY najlepsze efekty daje oświetlenie, palenie świec, obrazy przedstawiające słońce i góry.

Życzę powodzenia, pozdrawiam
Magdalena Łomozik